วังพญาไท มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

Sun, 11 February 2018 Phramongkutklao Hospital, Bangkok Organizer : มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วังพญาไท มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
 
ประวัติ มูลนิธิสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดตั้งขึ้นเมื่อตุลาคม พุทธศักราช 2538 จากดำริของพลตรีพิสนท์ ปันยารชุน หัวหน้ากองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในขณะนั้น โดยมีเงินทุนเริ่มต้นจากการบริจาคของครอบครัว พลตรีสุชาติ ปาลวัฒน์วิไชย อดีตผู้บังคับบัญชากองสูตินรีเวชกรรม มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มารับการรักษาที่กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า         

มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมฯ ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 22 ปี มีพลโทศุภวิทย์ มุตตามระ เป็นประธานมูลนิธิสูตินรีเวชกรรมฯ คนปัจจุบัน ในระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิสูตินรีเวชกรรมฯ มีบทบาทในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในหลายวาระและโอกาส โดยยังคงวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือผู้ป่วยทางสูตินรีเวชกรรม ทั้งสตรีตั้งครรภ์ คลอด ผู้ป่วยทางนรีเวชกรรม โดยเฉพาะมะเร็งทางนรีเวชซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง การจัดหาเครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย

กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545  สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และงานสาธารณประโยชน์ได้จากดอกผลของกองทุนที่มีผู้บริจาคและการจัดกิจกรรมหาทุน  โดยใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ จากการบริจาค ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กองสูตินรีเวชกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า
 2. เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่สตรีที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสูตินรีเวชกรรม
 3. เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
   
การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.  
ปิดรับสมัคร วันพุธ 31 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น.

การรับเสื้อและ BIB

กรณีที่เลือกมารับเอง
 • วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น L บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน เวลา 10.00 - 18.00 น.
 • รับด้วยตัวเอง ใช้บัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • รับแทนเพื่อน ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ฝากมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
กรณีที่เลือกจัดส่งไปที่บ้าน
 • คิดค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 65 บาท ทั่วประเทศ
 • จะดำเนินการในวันที่ 30 มกราคม 2561 ใช้เวลาจัดส่งถึงผู้รับ ภายใน 3-7 วัน แล้วแต่ระยะทาง
 
ประเภทระยะและค่าสมัคร

 • เดินเพื่อสุขภาพ 2 กม.   ค่าสมัคร 500 บาท
 • วิ่งมินิมาราธอน 11 กม.  ค่าสมัคร 500 บาท
 • เดินเพื่อสุขภาพ VIP 2 กม.   ค่าสมัคร 1,200 บาท
 • วิ่งมินิมาราธอน VIP 11 กม.  ค่าสมัคร 1,200 บาท
รวม 2,500 คน (ไม่จำกัดเพศและอายุ)


เส้นทางการเดิน - วิ่ง

เส้นทางการเดินเพื่อสุขภาพ 2 กม. ภายในรพ.พระมงกุฏเกล้า
เส้นทางการวิ่งมินิมาราธอน 11 กม.รพ.พระมงกุฎเกล้า ⇨ เลี้ยวขวา ⇨ สี่แยกตึกชัย ⇨ เลี้ยวขวา ⇨ ถนนพระราม 6 ⇨ ผ่านแยกโรงกรองน้ำ ⇨ แยกรพ.วิชัยยุทธ ⇨ สี่แยกประดิพัทธ์ ⇨ เลี้ยวซ้าย ⇨ ถนนประดิพัทธ์ ⇨ แยกสะพานแดง ⇨ ถนนพระราม 5 ⇨ รร.เสนาธิการ ⇨ แยกราชวัตร ⇨ รร.วชิราวุธ ⇨ สวนสัตว์ดุสิต ⇨ สวนจิตรลดา ⇨ เลี้ยวซ้ายที่แยก วัดเบญจมบพิตร ⇨ ถนนศรีอยุธยา ⇨ กระทรวงต่างประเทศ ⇨ เลี้ยวซ้าย ⇨ รพ.รามาธิบดี  แยกตึกชัย ⇨ เลี้ยวขวากลับรพ.พระมงกุฎเกล้า

ของที่ระลึก

 • สำหรับท่านที่สมัครประเภท เดินเพื่อสุขภาพ 2 กม. และ วิ่งมินิมาราธอน 11 กม. จะได้รับเสื้อคอวีท่านละ 1 ตัว
 • สำหรับท่านที่สมัครประเภท เดินเพื่อสุขภาพ VIP 2 กม. และ วิ่งมินิมาราธอน VIP 11 กม. จะได้รับเสื้อคอวี 1 ตัว และเสื้อโปโล 1 ตัว 
ขนาดเสื้อ
  XS S M L XL XXL
รอบอก (นิ้ว) 36 38 40 42 44 46
ความยาว (นิ้ว) 24 25 27 28 29 30  

รางวัล

เหรียญรางวัล สำหรับทุกคนที่เดินและวิ่งเข้าเส้นชัยถ้วยรางวัล สำหรับการแข่งขันประเภทมินิมาราธอน 11 กม. โดยแบ่งรางวัลดังนี้
 • เพศชาย อันดับ 1-5 (ไม่แบ่งกลุ่มอายุ)
 • เพศหญิง อันดับ 1-5 (ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

 
กำหนดการแข่งขัน

(วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561)

จุดนัดพบ สวนโรมัน พระราชวังพญาไท

04.00 น. จุดรับฝากของเปิดให้บริการ

04.30 น. นักวิ่งเข้าสู่พื้นที่ปล่อยตัว ทำการอบอุ่นร่างกายพร้อมกัน

05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 11 km

05.15 น. ผู้เข้าร่วมเดินเพื่อสุขภาพ เข้าสู่พื้นที่ปล่อยตัว ทำการอบอุ่นร่างกายพร้อมกัน

05.30 น. ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมเดินเพื่อสุขภาพ ระยะ 2 km

06.30 น. ซุ้มอาหารเปิดให้บริการ

07.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

08.30 น. ประธานกล่าวปิดงาน (ปิดการแข่งขัน)


สถานที่จอดรถท่านสามารถนำรถมาจอดที่อาคารจอดรถได้ ตั้งแต่ชั้น 4A ขึ้นไป ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 04.00 - 12.00 น.

สิทธิประโยชน์สำหรับ Sponsor

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมสบทบทุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานเดิน - วิ่ง ครั้งนี้ สามารถติดต่อ

คุณลัดดา หรือ คุณบัวจันทร์
มูลนิธิสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร.  02-354-7630
ในวันราชการ เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.


ลำดับที่ 1
จำนวนเงินบริจาค ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
เสื้อ / เหรียญ เสื้อ VIP 10 ตัว BIB 10 แผ่น
และเหรียญ 10 เหรียญ
ชื่อ หรือ สัญลักษณ์
ผู้บริจาค
บนเวทีรับรางวัล, จุด start, BIB และบน Website
ลำดับที่ 2
จำนวนเงินบริจาค 50,000 – 99,999 บาท
เสื้อ / เหรียญ เสื้อ VIP 5 ตัว BIB 5 แผ่น
และเหรียญ 5 เหรียญ
ชื่อ หรือ สัญลักษณ์
ผู้บริจาค
จุด start วิ่ง, BIB และบน Website
ลำดับที่ 3
จำนวนเงินบริจาค 30,000 – 49,999 บาท
เสื้อ / เหรียญ เสื้อ 5 ตัว BIB 5 แผ่น
และเหรียญ 5 เหรียญ
ชื่อ หรือ สัญลักษณ์
ผู้บริจาค
จุด start วิ่ง
ลำดับที่ 4
จำนวนเงินบริจาค 10,000 – 29,999 บาท
เสื้อ / เหรียญ เสื้อ 2 ตัว BIB 2 แผ่น
และเหรียญ 2 เหรียญ
ชื่อ หรือ สัญลักษณ์
ผู้บริจาค
จุด start วิ่ง
ลำดับที่ 5
จำนวนเงินบริจาค 5,000 – 9,999 บาท
เสื้อ / เหรียญ เสื้อ 2 ตัว BIB 2 แผ่น
และเหรียญ 2 เหรียญ
ชื่อ หรือ สัญลักษณ์
ผู้บริจาค
-
ลำดับที่ 6
จำนวนเงินบริจาค 3,000 – 4,999 บาท
เสื้อ / เหรียญ เสื้อคอวี 1 ตัว พร้อม BIB
เหรียญ 1 เหรียญ
ชื่อ หรือ สัญลักษณ์
ผู้บริจาค
-
ลำดับที่ 7
สิ่งของแจกผู้มาแข่งขัน เช่น น้ำดื่ม นม ฯลฯ
เสื้อ / เหรียญ -
ชื่อ หรือ สัญลักษณ์
ผู้บริจาค
-
ลำดับที่ 8
อาหาร (สำหรับผู้แข่งขันรับประทานหลังการแข่งขัน)
เสื้อ / เหรียญ -
ชื่อ หรือ สัญลักษณ์
ผู้บริจาค
-

หมายเหตุ
- ลำดับ 1-6 สำหรับท่านที่บริจาคหรือสนับสนุน จะได้รับหนังสือขอบคุณจากทางมูลนิธิฯและใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี
- ลำดับ 7-8 สำหรับท่านที่บริจาคหรือสนับสนุน จะได้รับหนัวสือขอบคุณจากทางมูลนิธิฯ
- ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทาง LINE ของมูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
Sponsors


 

หากพบปัญหาในการซื้อบัตร

ติดต่อฝ่าย Support EazyRun
จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
Email : contacteazyrun@gmail.com
Mobile : 080-336-2123


Ticket Type Price
เดินเพื่อสุขภาพ 2km฿500.00
วิ่งมินิมาราธอน 11km฿500.00
เดินเพื่อสุขภาพ VIP 2km฿1,200.00
วิ่งมินิมาราธอน VIP 11km฿1,200.00