๙ ตามรอย ดอยคำ ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดย บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
๙ ตามรอย ดอยคำ ๒๕๖๑

โครงการ ๙ ตามรอย ดอยคำ
 
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอย ดอยคำ" ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) หมู่บ้านบ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยโรงงานหลวงแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวปี พ.ศ.๒๕๑๕ และเป็นโรงงานหลวงแห่งแรก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ "ดอยคำ" ที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎร ทั้งปัญหายาเสพติด และการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาพืชผล

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอย ดอยคำ" จะประกอบด้วย การแข่งขันฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง ๒๑ กม. (ค่าสมัคร คนละ ๙๐๐ บาท), มินิ มาราธอน ระยะทาง ๙ กม. (ค่าสมัคร คนละ ๗๐๐ บาท) และกิจกรรมฟันรัน ระยะทาง ๔ กม. (ค่าสมัคร คนละ ๕๐๐ บาท) สำหรับผู้สมัคร จะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล ส่วนรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบในโครงการสาธารณประโยชน์ จำนวน ๒ โครงการคือ โครงการสมทบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในชุมชนบ้านยาง และโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับสถานีอนามัยบ้านยาง โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเลือกได้ว่าต้องการร่วมสมทบกับโครงการใด และนอกจากนี้จะมีการนำอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนด้วย 


ทำไมต้อง “ฝ า ง”

"จุดเริ่มต้นของดอยคำคือโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) เราจึงอยากชวนทุกคนมาเที่ยวบ้านเกิด มาทำความรู้จักกับดอยคำและชุมชนของเราให้มากขึ้น ชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของชาวบ้านยาง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รื่นรมย์กับความสวยงามจากธรรมชาติตลอดสองข้างทาง สูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด ได้สัมผัสวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวจีนยูนนานที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน และภายในงาน  นอกจากมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยคำ ผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว ยังมีผลิตผลจากเกษตรกรรอบโรงงานหลวงให้เลือกชิมอีกด้วย"
 

ประมาณการจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
รายการละ ๓๐๐ คน
 

วันเวลาการจัดกิจกรรม
วันจัดแสดง รับเสื้อ
วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกา
ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง)
 

วันแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๑.๐๐ นาฬิกา


กำหนดการ
๐๕.๐๐ น                    พิธีเปิด
๐๕.๓๐ น.                   ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท ฮาล์ฟ มาราธอน
๐๖.๐๐ น.                    ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท มินิ  ฮาล์ฟ มาราธอน
๐๖.๓๐ น.                   พิธีมอบเงินทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
๐๗.๐๐ น.                   ปล่อยตัวนักวิ่ง ฟัน รัน
๑๑.๐๐ น.                    จบงาน
 

รายละเอียดเส้นทางการวิ่ง

ฟันรัน ๔ กิโลเมตร (๒ รอบ ๕ สเตชั่น)

 
มินิ มาราธอน ๙ กิโลเมตร


ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร (๒ รอบ)ราคาจำหน่ายบัตร
  • ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร              ๙๐๐ บาท
  • มินิ มาราธอน ระยะทาง ๙ กิโลเมตร                    ๗๐๐ บาท
  • ฟันรัน ๔ กิโลเมตร                                             ๕๐๐ บาท

แบบเสื้อ


แบบเหรียญ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ข้อมูลที่พักและการเดินทาง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
โทร.  093-256-1462 , 089-494-9182
Facebook: https://www.facebook.com/tamroydoikham/หากพบปัญหาในการซื้อบัตร
ติดต่อฝ่าย Support EazyRun
จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.
Email : contacteazyrun@gmail.com
Mobile : 080-336-2123

ประเภท ราคา
ฮาล์ฟ มาราธอน 21 กม. ฿900.00
มินิ มาราธอน 9 กม. ฿700.00
ฟันรัน 4 กม. ฿500.00