๙ ตามรอย ดอยคำ ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561.. อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดย : โครงการ ๙ ตามรอย ดอยคำ
๙ ตามรอย ดอยคำ ๒๕๖๑

 

โครงการ ๙ ตามรอย ดอยคำ

ดอยคำ ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอย ดอยคำ"
วันอาทิตย์ที่ ๔ มี.ค.๒๕๖๑ ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่
หวังให้ประชาชนได้มีสุขภาพดี ร่วมสัมผัสจุดเริ่มต้น "ดอยคำ" ที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ
พร้อมเยี่ยมชมชุมชนแห่งความสุขที่ พ่อสร้าง

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “๙ ตามรอย ดอยคำ” จัดขึ้นด้วยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสุขนิสัย อันส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรง และได้ร่วมเรียนรู้ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตร จะนำไปสมทบโครงการสาธารณประโยชน์ ในตำบลแม่งอน ประกอบด้วย
1.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
2.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าต้องการร่วมสมทบกับโครงการใด
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ
  • เสื้องานวิ่ง
  • เหรียญ
 
วันเวลาการจัดกิจกรรม
งานเอ็กซ์โป วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑          เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๘.๓๐ นาฬิกา
ลงทะเบียนรับเสื้อแข่งขันและหมายเลข พร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทุกท่านจะมีโอกาสร่วมสัมผัส เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต การแสดงพื้นบ้าน พร้อมทั้งเลือกซื้ออาหาร ผลิตภัณฑ์จากชุมชน เกษตรกร และผลิตภัณฑ์ดอยคำ
 
วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑         เวลา ๐๔.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๐.๐๐ นาฬิกา
 
กำหนดการ
๐๔.๓๐ น                      ยืดเส้นยืดสายก่อนออกวิ่ง
๐๕.๐๐ น.                     ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท ฮาล์ฟ มาราธอน
๐๕.๒๐ น.                     พิธีเปิดงาน
๐๕.๔๕ น.                    ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท มินิ มาราธอน และ ฟัน รัน
๑๐.๐๐ น.                     จบงาน

 
ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรม เดิน-วิ่ง ประกอบด้วย ๓ ระยะ
  • ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร                          ๙๐๐ บาท  รับจำนวน ๒๐๐ คน
เส้นทางการวิ่ง ๒ รอบ
เริ่มต้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ผ่านชุมชนบ้านยาง มัสยิดอัลเอี๊ยะซาน จากนั้นวิ่งผ่านที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓, โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก, วัดทุ่งจำลอง, เลี้ยวขวาแยกก่อนถึงวัดพรหมจริยาวาส (จุดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์), วัดพระธาตุดอยแก้ว, โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด, โรงเรียนบ้านยาง เข้าจุดกลับตัว ที่จุดสามแยกบ้านยาง วิ่งตามเส้นทางผ่านที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓, โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก, วัดทุ่งจำลอง, เลี้ยวขวาที่ซุ้มประตูบ้านใหม่ทุ่งเจริญ ขึ้นเนินและวิ่งเข้าเส้นชัยที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง)
 
  • มินิ มาราธอน ระยะทาง ๙ กิโลเมตร                                 ๗๐๐ บาท  รับจำนวน ๒๕๐​ คน
เริ่มต้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ผ่านมัสยิดอัลเอี๊ยะซาน จากนั้นวิ่งผ่านที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓, โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก, วัดทุ่งจำลอง, เลี้ยวเข้าซุ้มประตูทางเข้าบ้านใหม่ทุ่งเจริญ และวิ่งเข้าเส้นชัยที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง)
 
  • ฟันรัน ๔ กิโลเมตร                                                          ๕๐๐ บาท  รับจำนวน ๒๕๐ คน

เริ่มจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ผ่านร้านข้าวซอยตัดจำลอง ร้านขนมเปี๊ยะ เกี๊ยวซ่า เจ๊ฟาง, โรงเรียนจีน เข้าวนในสวนบ้านดินเล่าจาง จากนั้น วิ่งกลับตามเส้นทางเดิม ผ่าน พิพิธภัณฑ์ โรงงานหลวงฯ สถานีอนามัยพระราชทาน วนเข้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง และตรงเข้าเส้นชัยที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน
 
ประมาณการจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม    ๗๐๐​ คน
 
ช่องทางการติดต่อและการรับสมัคร
รับสมัครผ่านทางเว็บไซด์ https://www.eazyrun.com/th/e/9/doikham
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๐๘๙-๔๙๔-๙๑๘๒, ๐๙๓-๒๕๖-๑๔๖๒
ติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/tamroydoikham/

ของที่ระลึก

เส้นทาง

ราคาจำหน่ายบัตร
  • ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร              ๙๐๐ บาท
  • มินิ มาราธอน ระยะทาง ๙ กิโลเมตร                    ๗๐๐ บาท
  • ฟันรัน ๔ กิโลเมตร                                             ๕๐๐ บาท

แบบเสื้อ

แบบเหรียญ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ข้อมูลที่พักและการเดินทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
โทร.  093-256-1462 , 089-494-9182
Facebook: https://www.facebook.com/tamroydoikham/
หากพบปัญหาในการซื้อบัตร
ติดต่อฝ่าย Support EazyRun
จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.
Email : contacteazyrun@gmail.com
Mobile : 080-336-2123

ประเภท ราคา
ฮาล์ฟ มาราธอน 21 กม.฿900.00
มินิ มาราธอน 9 กม.฿700.00
ฟันรัน 4 กม.฿500.00