๙ ตามรอย ดอยคำ ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดย : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด